Een halve eeuw betrokken!

Lions Oldenzaal

Samen dienen wij

internationaal

Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel.

Lions Oldenzaal

Een halve een betrokken!

Ons bestuur

Peter Siers

President

Marco van Benthem

Secretaris

Martijn Baks

Penningmeester

Joost Fransman

Activity Officer

Hilko Hooijer

Incomming President

Hoe zijn wij begonnen?

Formeel opgericht in 1969

Op 14 april 1969 is onze club formeel opgericht. 14 juni daaropvolgend werd het Charter uitgereikt (de sponsorclub was de Lionsclub Hengelo) De club bestond toen uit 20 zogenaamde Chartermembers met uiteenlopende beroepen om een zo breed mogelijk draagvlak te vormen.

Zij konden zich vinden in de doelstelling van de serviceclub om een groep mannen bijeen te brengen die in onderlinge vriendschap, belangstelling toont voor wat er op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied gebeurt, lokaal, nationaal of internationaal en daaraan, binnen hun mogelijkheden, een bijdrage te leveren. Dat is sinds het begin nog steeds onze doelstelling.

Het Fonds.

Wij dienen!

Lions clubs zetten zich lokaal en wereldwijd in voor het goede doel. In Oldenzaal worden de inkomsten uit fondsenwerving, waarvan de jaarlijkse Haringparty de meest in het oog springende is, ondergebracht in de Stichting Fonds Lions Club Oldenzaal.

De gelden worden bij voorkeur ingezet voor de ondersteuning van een lokaal goed doel, met een sociaal of cultureel karakter. Reguliere activiteiten, die tot de kerntaak van een organisatie of instelling behoren, vallen hier niet onder.